dissabte, 21 de maig del 2011

La Maladeta (3.308 m)


Sortint del refugi de la Renclusa, es puja recte amunt direcció sud fins entrar a la glacera i d’allí a la canal de la Rimaia. Un cop superada la canal s’arriba al coll de la Rimaia i aquí es gira a l’esquerra per arribar desseguida al cim.
Excel·lent vista sobre la glacera i el pic d’Aneto amb tota la professó de gent que la travessa i després espera el seu torn al Pas de Mahoma.

Entrant a la glacera de la Maladeta

La glacera tenia un fina capa de neu fresca

Restes d'un petit allau
Vista del cim i la canal que puja en diagonal

El tros més pendent de la canal

Pujant la canal de la Rimàia
Quan s'arriba al coll de la Rimaia es guaita a l'ibón de Cregüeña i al Pic d'Aragüells

La glacera de la Maladeta des de dalt


I l'Aneto des del cim de la Maladeta

Al cim de l'Aneto hi havia una mica de gent

La glacera de l'Aneto